جمع آوری ارزهای دیجیتال بیت کوین، لایت کوین، داگ کوین، اتریوم، دش کوین و ...

۳۷ مطلب با موضوع «نرخ ارزهای دیجیتال» ثبت شده است

نرخ ارزهای دیجیتال در تاریخ 98/01/24

برای دیدن تصویر در سایز بزرگ بر روی آن کلیک کنید

در اینجا می توانید جدیدترین نرخ های ارزهای دیجیتال مهم به تاریخ شنبه 13 آپریل 2019 برابر با 24 فروردین 1398 را مشاهده کنید.
نرخ های ارزهای دیجیتال زیر بدین شرح می باشند:
بیت کوین : 5097.1 دلار                  بیت کوین کش : 281.82 دلار                  اتریوم : 164.27 دلار
لایت کوین : 78.59 دلار                         داگ کوین : 0.0029 دلار                       پیرکوین : 0.567 دلار
ریپل : 0.327              مونرو : 64.88 دلار               دش : 119.54 دلار              زدکش : 69.89 دلار

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نرخ ارزهای دیجیتال در تاریخ 98/01/17

برای دیدن تصویر در سایز بزرگ بر روی آن کلیک کنید

در اینجا می توانید جدیدترین نرخ های ارزهای دیجیتال مهم به تاریخ شنبه 6 آپریل 2019 برابر با 17 فروردین 1398 را مشاهده کنید.
نرخ های ارزهای دیجیتال زیر بدین شرح می باشند:
بیت کوین : 5013.14 دلار                  بیت کوین کش : 289.8 دلار                  اتریوم : 164.16 دلار
لایت کوین : 87.72 دلار                         داگ کوین : 0.0035 دلار                       پیرکوین : 0.591 دلار
ریپل : 0.361              مونرو : 68.94 دلار               دش : 131.15 دلار              زدکش : 71.27 دلار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نرخ ارزهای دیجیتال در تاریخ 98/01/13

برای دیدن تصویر در سایز بزرگ بر روی آن کلیک کنید

در اینجا می توانید جدیدترین نرخ های ارزهای دیجیتال مهم به تاریخ سه شنبه 2 آپریل 2019 معادل 13 فروردین 1398 را مشاهده کنید.
نرخ های ارزهای دیجیتال زیر بدین شرح می باشند:
بیت کوین : 4793.5 دلار                   بیت کوین کش : 183.4 دلار                    اتریوم : 152.56 دلار
لایت کوین : 67.49 دلار                          داگ کوین : 0.0026 دلار                         پیرکوین : 0.59 دلار
ریپل : 0.334              مونرو : 65.21 دلار               دش : 122.62 دلار              زدکش : 65.94 دلار

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نرخ ارزهای دیجیتال در تاریخ 98/01/03

برای دیدن تصویر در سایز بزرگ بر روی آن کلیک کنید

در اینجا می توانید جدیدترین نرخ های ارزهای دیجیتال مهم به تاریخ شنبه 23 مارس 2019 معادل 3 فروردین 1398 را مشاهده کنید.
نرخ های ارزهای دیجیتال زیر بدین شرح می باشند:
بیت کوین : 3990.31 دلار                بیت کوین کش : 164.58 دلار                اتریوم : 136.45 دلار
لایت کوین : 60.48 دلار                             داگ کوین : 0.002 دلار                             پیرکوین : 0.5 دلار
ریپل : 0.311               مونرو : 52.24 دلار                دش : 90.49 دلار                زدکش : 55.38 دلار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نرخ ارزهای دیجیتال در تاریخ 97/12/26

برای دیدن تصویر در سایز بزرگ بر روی آن کلیک کنید

در اینجا می توانید جدیدترین نرخ های ارزهای دیجیتال مهم به تاریخ یکشنبه 17 مارس 2019 معادل 26 اسفند 1397 را مشاهده کنید.
نرخ های ارزهای دیجیتال زیر بدین شرح می باشند:
بیت کوین : 3990.1 دلار                  بیت کوین کش : 150.92 دلار                  اتریوم : 139.29 دلار
لایت کوین : 60.76 دلار                        داگ کوین : 0.0021 دلار                        پیرکوین : 0.507 دلار
ریپل : 0.317                مونرو : 52.48 دلار                 دش : 90.3 دلار                 زدکش : 53.37 دلار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نرخ ارزهای دیجیتال در تاریخ 97/12/18

برای دیدن تصویر در سایز بزرگ بر روی آن کلیک کنید

در اینجا می توانید جدیدترین نرخ های ارزهای دیجیتال مهم به تاریخ شنبه 09 مارس 2019 معادل 18 اسفند 1397 را مشاهده کنید.
نرخ های ارزهای دیجیتال زیر بدین شرح می باشند:
بیت کوین : 3929.16 دلار                  بیت کوین کش : 134.3 دلار                  اتریوم : 137.75 دلار
لایت کوین : 58.12 دلار                        داگ کوین : 0.002 دلار                           پیرکوین : 0.499 دلار
ریپل : 0.314               مونرو : 49.87 دلار                دش : 83.27 دلار                زدکش : 50.22 دلار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نرخ ارزهای دیجیتال در تاریخ 97/12/11

برای دیدن تصویر در سایز بزرگ بر روی آن کلیک کنید

در اینجا می توانید جدیدترین نرخ های ارزهای دیجیتال مهم به تاریخ شنبه 02 مارس 2019 معادل 11 اسفند 1397 را مشاهده کنید.
نرخ های ارزهای دیجیتال زیر بدین شرح می باشند:
بیت کوین : 3829.49 دلار                   بیت کوین کش : 130.4 دلار                    اتریوم : 133.4 دلار
لایت کوین : 48.88 دلار                        داگ کوین : 0.002 دلار                           پیرکوین : 0.491 دلار
ریپل : 0.315               مونرو : 48.35 دلار                دش : 82.23 دلار                زدکش : 51.29 دلار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نرخ ارزهای دیجیتال در تاریخ 97/12/04

برای دیدن تصویر در سایز بزرگ بر روی آن کلیک کنید

در اینجا می توانید جدیدترین نرخ های ارزهای دیجیتال مهم به تاریخ شنبه 23 فوریه 2019 معادل 04 اسفند 1397 را مشاهده کنید.

نرخ های ارزهای دیجیتال زیر بدین شرح می باشند:

بیت کوین : 3958.8 دلار                  بیت کوین کش : 142.16 دلار                  اتریوم : 148.16 دلار

لایت کوین : 48.99 دلار                        داگ کوین : 0.002 دلار                           پیرکوین : 0.502 دلار

ریپل : 0.321               مونرو : 50.96 دلار                دش : 84.78 دلار               زدکش : 53.25 دلار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نرخ ارزهای دیجیتال در تاریخ 97/11/27

برای دیدن تصویر در سایز بزرگ بر روی آن کلیک کنید

در اینجا می توانید جدیدترین نرخ های ارزهای دیجیتال مهم به تاریخ شنبه 16 فوریه 2019 معادل 27 بهمن 1397 را مشاهده کنید.

نرخ های ارزهای دیجیتال زیر بدین شرح می باشند:

بیت کوین : 3617.3 دلار                  بیت کوین کش : 122.08 دلار                  اتریوم : 122.77 دلار

لایت کوین : 43.5 دلار                        داگ کوین : 0.0019 دلار                           پیرکوین : 0.475 دلار

ریپل : 0.301                مونرو : 47.57 دلار                 دش : 78.9 دلار                 زدکش : 50.66 دلار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نرخ ارزهای دیجیتال در تاریخ 97/11/20

برای دیدن تصویر در سایز بزرگ بر روی آن کلیک کنید

در اینجا می توانید جدیدترین نرخ های ارزهای دیجیتال مهم به تاریخ شنبه 9 فوریه 2019 معادل 20 بهمن 1397 را مشاهده کنید.

نرخ های ارزهای دیجیتال زیر بدین شرح می باشند:

بیت کوین : 3648.42 دلار                بیت کوین کش : 127.52 دلار                اتریوم : 118.72 دلار

لایت کوین : 42.98 دلار                      داگ کوین : 0.0019 دلار                          پیرکوین : 0.526 دلار

ریپل : 0.31                  مونرو : 48.04 دلار                    دش : 74 دلار                    زدکش : 49.67 دلار

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰