از آنجا که در این سایت تنها سایت های کسب درآمد خارجی معرفی می شوند، بنابراین هیچ سایت ایرانی و فارسی در اینجا معرفی نمی شود. دوستانی که خواهان کار با سایت های ایرانی هستند و یا کسانی که می خواهند در کنار کار با سایت های خارجی به کار با سایت های ایرانی بپردازند، می توانند برای کار و عضویت در سایت های ایرانی به سایت یا وبلاگ زیر مراجعه کنند.