چند روزی است که 4 سایت از 7 سایت مجموعه کوین‌پات بر روی آی‌پی‌های ایرانی بسته است و دچار اختلال شده است. این سایت‌ها بونوس‌بیت‌کوین، بیت‌فان، مون‌لایت‌کوین و مون‌دش می‌باشند. در حالی که 3 سایت دیگر مون‌بیت‌کوین، مون‌داگ‌کوین و مون‌کش به همراه خود سایت کوین‌پات هیچ مشکلی ندارند. معلوم نیست این اختلال موقتی است یا دائمی. به هر حال شما برای ثبت‌نام در این سایت‌ها و یا ادامه کار با آنها باید از آی‌پی غیر ایرانی استفاده کنید.