باید به دوستانی که در سایت پیکوکلیکس اکانت داشتند، خبر بدهیم که سایت پیکوکلیکس بعد از وقفه چند روزه دوباره به راه افتاده است. این سایت چند روزی به دلیل تعمیرات سایت و ارتقای آن از دسترس خارج شده بود و کسانی که در این سایت کار می کردند، فعالیتشان متوقف شده بود. حال خبر خوش این است که دوستان می توانند کار خود در این سایت را از سر بگیرند. تمام اطلاعات شما مانند میزان موجودی یا تعداد زیرمجموعه ها و غیره در سایت هیچ گونه تغییری نکرده است و شما می توانید دوباره کار را از آنجایی که متوقف شده بود از سر بگیرید. دوستان می توانند این خبر را به زیرمجموعه هایشان برسانند تا آنها نیز دوباره شروع به کار کنند. برای آشنایی و ثبت نام در سایت پیکوکلیکس، اینجا را کلیک کنید.

لینک مستقیم سایت پیکوکلیکس