در زیر تعدادی از رسیدهای پرداختی سایت کوین پات آورده شده است. شما با کار با سایت های متصل به کوین پات می توانید به جمع آوری 5 ارز دیجیتال بیت کوین، بیت کوین کش، لایت کوین، داگ کوین و دش بپردازید. با توجه به کاهش قیمت ارزهای دیجیتال، در حال حاضر این بهترین فرصت است تا مقدار زیادی از این ارزهای دیجیتال را در حساب خود جمع آوری کنید و به هنگام افزایش قیمت چند برابری در آینده سود زیادی را نصیب خود کنید. یکی از بهترین راه ها برای انجام این کار، کار کردن با مجموعه سایت های کوین پات است. برای آموزش کامل کار با کوین پات به اینجا سر بزنید.

 

برداشت مبلغ سیصد و پنجاه هزار ساتوشی بیت کوین از سایت کوین پات

رسید برداشت بیت کوین از کوین پات

 

برداشت مبلغ نهصد و بیست داگ کوین از سایت کوین پات و واریز به کیف پول اصلی

رسید برداشت داگ کوین از کوین پات

 

برداشت مبلغ نهصد و شصت و پنج هزار داتوشی دش کوین از سایت کوین پات

رسید برداشت دش از کوین پات

 

تبدیل 109935 توکن کوین پات به 161841 ساتوشی بیت کوین

رسید تبدیل توکن کوین پات به بیت کوین