طبق خبری که خود سایت کوین‌پات منتشر کرده است، این سایت و سایت‌های متصل به آن از نیمه‌شب 31 ژانویه 2021 میلادی به کار خود پایان می‌دهند و کاربران دیگر قادر به استفاده از این سایت‌های فاست نمی‌باشند. این سایت‌ها عبارتند از سایت‌های بونوس‌بیت‌کوین، بیت‌فان، مون‌بیت‌کوین، مون‌لایت‌کوین، مون‌داگ‌کوین، مون‌دش، مون‌کش و همچنین خود سایت کوین‌پات که تنها برای تسویه مالی به کار خود ادامه می‌دهد. کاربران تا 4 هفته بعد از آن، یعنی تا نیمه‌شب 28 فوریه 2021 فرصت دارند تا تمام موجودی خود از سایت کوین‌پات را برداشت کنند. بعد از این تاریخ مجموعه کوین‌پات کاملا کار خود را پایان می‌دهد. علت این کار نیز طبق گفته خود سایت کوین پات، مقرون به صرفه نبودن ادامه کار این مجموعه می‌باشد.