همان طور که در پست های قبلی سایت Donkey Mails را معرفی کردیم، شما می توانید از راه های گوناگونی از آن کسب درآمد کنید. اما ساده ترین راه های کسب درآمد از این سایت از طریق 2 گزینه می باشد. شما می توانید هر روز با این 2 کار حدود 2 سنت در عرض دو سه دقیقه به دست آورید و زمانی که این کار را در چندین سایت با هم انجام دهید، مبلغ قابل توجهی می شود.
1- تصویر بالا، نمای قسمتی از صفحه کاربری و یا همان داشبورد شماست که راه های کسب درآمد در آن مشخص شده اند. گزینه 1، برای کسب درآمد از خواندن ایمیل ها می باشد که بدین ترتیب است که روزانه ایمیل های به صندوق پستی شما در سایت یا همان Inbox شما می آید که شما باید آن ها را باز کرده و روی لینکی که در قسمت Paid Ads قرار دارد کلیک کنید و چند ثانیه منتظر بمانید تا مشاهده تبلیغ تمام شود و پول موردنظر به حسابتان در سایت اضافه شود. مبلغ خواندن هر ایمیل 0.25 سنت می باشد. این ایمیل ها می تواند همزمان به آدرس ایمیل شما هم فرستاده شوند و شما در ایمیل خود آنها را مشاهده کنید.
2- راه دیگر کسب درآمد از سایت Donkey Mails، قسمت Paid2Click است که با شماره 2 در تصویر بالا مشخص شده است. با کلیک بر روی آن، وارد این قسمت می شوید و لینک آگهی ها را مشاهده می کنید. باید بر روی لینک های درون این قسمت کلیک کنید تا صفحه آگهی باز شود و بعد از چند ثانیه که مشاهده آگهی تمام شد، مبلغ موردنظر به حسابتان واریز خواهد شد. مبلغ هر لینک یا آگهی در زیر آن نوشته شده است.